MISIOA

San Prudentzio ikastetxeko eskolaz kanpoko jarduerak irabazi asmorik gabeko San Prudentzio Irakaskuntza Kooperatibaren parte dira. Kooperatiba horretan familiak eta langileak biltzen dira eta kudeaketan parte hartzen dute.

San Prudentzio ikastetxea ikastetxe laikoa da, itundua, eta bere jarduera nagusia Gasteizko haurrak eta gazteak heztea, heztea eta trebatzea da, balio kooperatiboak sustatuz eta gizartearen eskaerei etengabe erantzunez.

San Prudentzio ikastetxeko eskolaz kanpoko jarduerek ikastetxeko ikasleen prestakuntzan laguntzen dute.

Zentroaren emaitzak lortzen laguntzea ere du helburu, pertsona kritikoak, errespetuzkoak, solidarioak, pentsamendu-askatasunarekin, ekimen- eta lan-gaitasunarekin eta jarrera arduratsu, autonomo eta derrigorrezkoaren ondoko hezkuntza-sisteman eta gizartean behar bezala integratzeko gaituekin lortzeaz gain.

Eskolaz kanpoko eskolen eskaintza Haur Hezkuntzatik Batxilergora artekoa da.

IKUSPEGIA

San Prudentzio ikastetxeko eskolaz kanpoko jarduerak erreferentziazko jardueratzat hartu behar dira Gasteizen, bertako irakasleen eta ikasleen giza kalitateagatik, eskaintza integralarekin.

San Prudentzio Ikastetxeko eskolaz kanpoko jarduerek gure interes-taldeen beharrak eta igurikimenak asetzearen inguruko inplikazioa eta kezka eta eragile parte-hartzaileen arteko komunikazio ona izan nahi dute, horrela haien prestigioa eta irudi ona sendotuz.

San Prudentzio Ikastetxeko eskolaz kanpoko jarduerek beren antolaketa-egitura finkatu behar dute, kalitatearekiko etengabeko konpromisoarekin, ikuskera zabalenean, epe luzera proiektu sendo eta egonkor bat lortzeko.

Aldi berean, elkargoaren kezka berezia da ikastetxea osatzen duten pertsonen integrazioa eta gogobetetzea, bai kooperatibarekiko, bai haien lanarekiko eta faktore pertsonalekiko.

BALIOAK
  • Lankidetza, parte-hartzea eta elkartasuna
  • Talde-lana eta ekimen pertsonala
  • Zintzotasuna, koherentzia eta erabakitzeko gaitasuna
  • Erantzukizuna eta errespetua
  • Elkarrizketarako eta enpatiarako gaitasuna
  • Ingurumenarekiko konpromisoa
  • Aniztasuna onartzea

Orrialde honetan bisitarien estatistikak gordetzen ditugu. Nabigatzen jarraitzen baduzu onartzen dituzula esan nahi du Informazio gehiago

Itxi