Hirueletasuna

Proiektu honek gaitasun hauek garatzeko balio du: hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioa eta komunikazio digitala eta hizkuntza-gaitasuna gaztelaniaz, euskaraz eta ingelesez.

Ikastetxeak euskararen eta gaztelaniaren –hots, berezko hizkuntzen– ezagutza eta, eskolan zein gizartean, bi-bien erabilera finkatu nahi ditu. Ingelesa ere sartu nahi du, atzerriko hizkuntzatzat. Hau da, sistema hirueledunaren aldeko apustua egiten du ikastetxeak, hizkuntza-komunikaziorako gaitasunaren garapena bermatzen duen sistemaren alde, hain zuzen; gaitasun hori beharrezkoa baita testuinguru pertsonaletan eta hezkuntza- eta lan-testuinguruetan segurtasunez eta eraginkortasunez komunikatzeko.   

Hizkuntza-eredu berria maila hauetan dago ezarrita: haur-hezkuntzan, lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan. Ikastetxeak helburu du ikasleen gaitasun guztiak era orohartzailean lantzea eta, horretarako, hizkuntzetako bakoitzari pareko eskola-ordu kopurua ematen zaio. 

Hasieratik lotzen da hizkuntza bakoitza irakasle batekin (pertsona bat-hizkuntza bat). Lana era horizontalean koordinatzen da esperientzia-alor eta hizkuntza guztien artean eta ikasmailen artean, berriz, era bertikalean, betiere, ikasleek hiru hizkuntzekin duten kontaktua naturala izan dadin ahaleginduta.


 Haur-hezkuntzako orduen banaketa 2022-23 ikasturtean (iragarpena)

Eskola-orduak hizkuntzaren arabera

3 urte Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala
9:00 - 10:30 Euskera English Euskera English Euskera
    Patio 10:30-11:00    
11:00 - 12:45 Euskera English Euskera English Euskera
15:00 - 16:15 Castellano Castellano Castellano Castellano Castellano
           
4 urte Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala
9:00 - 11:00 English Castellano English Castellano English
    Patioa 11:00-11:30    
11:30 - 12:50 English Castellano English Castellano English
15:00 - 16:20 Euskera Euskera Euskera Euskera Euskera
           
5 urte Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala
9:00 - 11:00

Castellano

1/2 Euskera

Euskera

Castellano

1/2 Euskera

Euskera

Castellano

1/2 Euskera

    Patioa 11:00-11:30    
11:30 - 12:55 Castellano Euskera Castellano Euskera Castellano

15:00 - 16:25

English English English English English

Eleanitz

Proiektu honek gaitasun hauek garatzeko balio du: hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioa eta komunikazio digitala eta hizkuntza-gaitasuna ingelesez.

Ikastetxean erabiltzen den 'Eleanitz' proiektuak edo metodoak herritar eleaniztun izateko prestatzen ditu ikasleak.

Metodoa, praktikan, ingelesa erakusteko curriculum- eta metodologia-marko komuna erabiltzean datza. Eleanitz English parte den hizkuntza-politikak curriculuma, materialak eta gaikuntza integratzen ditu ingelesa irakasteko eta ikasteko, 6-12 urteko ikasleei dagozkien ikasmailetan. 

Hauek dira Eleanitz proiektuaren ezaugarriak:

  • Darabilen komunikazio- eta ekintza-ikuspegiari jarraiki, hauek dira hizkuntza ikasteko moduak: besteekin bizipen esanguratsuak partekatzea eta zerbait konkretua egitea. Istorio dramatizatuak, lanak eta proiektuak egiten dira. 
  • Helburu hori lortzeko material didaktiko koherenteak eta egituratuak garatzen dira. 
  • Irakasleen prestakuntzan eta garapenean jartzen da enfasia.
  • Metodoen, materialen eta prestakuntzaren segimendua eta hobekuntza.

Proiektu hau Lehen Hezkuntzako ikasmaila guztietan ezarrita dago. Material hau erabiltzen da:

  • The Adventures of Hocus and Lotus (6 – 8 urte)
  • Story Projects (8 – 10 urte)
  • The Explorers (10 – 12 urte)

Artigal metodoa

Proiektu honek ingelesezko hizkuntza-gaitasuna garatzeko balio du. Haur Hezkuntzako hiru ikasmailatan erabiltzen da.

Ipuinetan oinarritutako Artigal metodologia erabiltzen da ikastetxean: ipuin horiek izango dira ingelesa ulertzeko eta ingelesez sortzeko abiapuntua. Istorioen edo ipuinen eta horiei dagozkien jardueren bidez, hizkuntzaren ikaskuntza bizipenetan oinarritzen da eta praktikoa eta komunikaziozkoa da. Azkenean, prozesua burututakoan, ipuinak edo istorioak ikasleek berek eszenaratzea lortzen da.

Artigalek hizkuntzen irakaskuntzari egindako ekarpena da “gure ikasleek ingelesez gero eta gehiago produzitzea, hau da, gero eta gehiago hitz egitea; izan ere, ikasleak dira kontatzen dutenaren protagonista nagusiak”.

Jarduera eta kanta osagarriei esker, haurrak gai dira beste ikasle batzuei zein beren familiei istorioak kontatzeko; horrela, ingelesa ez da eskola-eremuan soilik lantzen, baizik eta baita familia-esparruan ere.

Ikasle-trukeak

Proiektu honek gaitasun hauek garatzeko balio du: hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioa eta komunikazio digitala eta hizkuntza-gaitasuna alemanez eta ingelesez.

Aleman ikasle-trukea: Gymnasium ​Plochingen

Ingeles ikasle-trukea: KGS Leeste

Programa hau oso lotuta dago eleaniztasunaren proiektuarekin. Bi helburu ditu: batetik, alemanaren eta ingelesaren praktika sustatzea atzerriko ikastetxe batera joanda eta gure ikastetxean hango ikasleak hartuta eta, bestetik, beste bizimodu eta kultura-moten ezagutza sustatzea, haiekin elkarbizitzea eta aintzat hartzea. Azken helburu horri aurrekoaren garrantzi bera ematen diogu. 

Aleman ikasle-trukeen programa Bigarren Hezkuntzako 3. mailako ikasleentzat da, ikasmaila horretan alemana irakasten baita atzerriko bigarren hizkuntzatzat.   

Ingeles ikasle-trukeen programa Batxilergoko 1.mailako ikasleentzat da.

Atzerriko bigarren hizkuntza

Ikasle eleaniztunak lortze aldera, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan atzerriko bigarren hizkuntza ikasten da: alemana edo frantsesa hautatzeko aukera eskaintzen dugu ikastetxean, curriculum arruntean ikasten diren euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesaz gain.

Euskara Proiektua

Haur Hezkuntzako hiru mailatan darabilgun proiektu honek hizkuntza komunikaziorako konpetentzia euskaraz garatzea ahalbidetzen du.

Ikuspegi komunikatibo batetik, ikasleek hizkuntza-konpetentzia eskuratzea eta garatzea bilatzen dugu, arreta berezia jarriz bai euskarazko ulermena ziurtatzeari nola adierazpena sustatzeari. Horretarako, eskolako irakasle taldeak sortutako edota moldatutako ipuinekin lan egiten dugu. Eta haurrek istorio horiek dramatizatzeko eta eguneroko egiturak lantzeko beharrezko materialak sortzen dituzte. Piktogramekin ere lan egiten dugu, euskarazko esaldien egiturak sendotzeko 

 

Orrialde honetan bisitarien estatistikak gordetzen ditugu. Nabigatzen jarraitzen baduzu onartzen dituzula esan nahi du Informazio gehiago

Itxi