MISIOA
San Prudentzio ikastetxea kirol elkartea irabazi asmorik gabeko san prudentzio irakaskuntza kooperatibaren parte da, eta bertan familiak eta langileak biltzen dira eta kudeaketan parte hartzen dute.

San prudentzio ikastetxea ikastetxe laikoa da, itundua, eta bere jarduera nagusia gasteizko haurrak eta gazteak heztea, heztea eta trebatzea, balio kooperatiboak sustatuz eta gizartearen eskaerei etengabe erantzunez.

San Prudentzio Ikastetxeko Kirol Elkartea ikastetxeko ikasleen eta, noizean behin, beste ikastetxe batzuetako kirolarien prestakuntzan laguntzen du, kirolaren balioen bitartez.

Zentroaren emaitzak lortzen laguntzea ere badu helburu, pertsona kritikoak, errespetuzkoak, solidarioak, pentsamendu-askatasunarekin, ekimen- eta lan-gaitasunarekin eta jarrera arduratsuarekin, autonomo eta derrigorrezkoaren ondoko hezkuntza-sisteman eta gizartean behar bezala integratzeko gaitasunarekin lortzeaz gain.

Hezkuntza eta kirol eskaintza haur hezkuntzatik batxilergora bitartekoa da.
IKUSPEGIA
 
San Prudentzio Ikastetxea Kirol Elkartea San Prudentzio ikastetxearen zati gisa aitortu behar da Gasteizen erreferentziazko kirol-elkarte gisa, begiraleen eta kirolarien giza kalitateagatik, eta kirol-eskaintza integralarekin.

Kirol elkarteak gure interes-taldeen beharrak eta igurikimenak asetzeko inplikazioa eta kezka, eta Kirol Elkartean parte hartzen duten agenteen arteko komunikazio ona izan nahi du eguneroko jarduerarako funtsezko arlo gisa, horrela bere prestigioa eta irudi ona sendotuz.

SPKZk bere antolaketa-, kirol- eta ekonomia- eta finantza-egitura bideratu behar du, kalitatearekiko etengabeko konpromisoarekin, bere ikuskera zabalenean, epe luzera proiektu sendo eta egonkor bat lortzeko.

Aldi berean, elkargoaren kezka berezia da ikastetxea osatzen duten pertsonen integrazioa eta gogobetetzea, bai kooperatibarekiko, bai haien lanarekiko eta faktore pertsonalekiko.
 
BALIOAK
  • Lankidetza, parte-hartzea eta elkartasuna
  • Talde-lana eta ekimen pertsonala
  • Zintzotasuna, koherentzia eta erabakitzeko gaitasuna
  • Erantzukizuna eta errespetua
  • Elkarrizketarako eta enpatiarako gaitasuna
  • Ingurumenarekiko konpromisoa
  • Aniztasuna onartzea

Orrialde honetan bisitarien estatistikak gordetzen ditugu. Nabigatzen jarraitzen baduzu onartzen dituzula esan nahi du Informazio gehiago

Itxi